Гладчук звернувся до суду про визнання протиправним розміщення на сайті парламенту недостовірної інформації про те, ніби діючими нормами є статті «Наклеп», «Екстремістська діяльність». Повний текст

pozov-total-zakoni3

До Вищого адміністративного суду України

 

Позивач:     Гладчук Вадим Федорович

вул. Дегтярівська, 9, кв. 29, м. Київ, 04050

Тел. (050) 4629415

Ел. пошта: [email protected]

 

Представник позивача:    Шеляженко Юрій Вадимович

вул. Тверський тупик, 9, к. 82, м. Київ, 01042

Тел. (097) 317-93-26

Ел. пошта: [email protected]

 

Відповідач:     Верховна Рада України

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Тел: (044) 255-20-76, факс: (044) 253-61-01

Ел. пошта: [email protected]

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання протиправними дій та бездіяльності,

зобов’язання вчинити певні дії

 

У січні 2014 року внаслідок протиправних дій Верховної Ради України був порушений законний інтерес позивача отримувати достовірну і повну інформацію про діюче законодавство України на веб-сайті Верховної Ради України на підставі статті 34 Конституції України.

Верховна Рада України здійснює владні управлінські функції із оприлюднення на її офіційному веб-сайті інформації про її рішення (в тому числі, про Закони України, прийняття яких віднесено до компетенції відповідача статтею 91 Конституції України) на підставі ч. 5 ст. 3 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI.

Статтею 2 Закону України «Про інформацію» до основних принципів інформаційних відносин віднесено достовірність і повноту інформації.

Законом України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» (№ 732-VII від 28 січня 2014 року) визнано такими, що втратили чинність, низку законодавчих актів, у зв’язку з чим на момент подання позовної заяви не є діючими нормами Кримінального кодексу України статті «Наклеп», «Екстремістська діяльність», не є діючою нормою Кодексу України про адміністративні правопорушення стаття «Невиконання законних вимог посадових осіб Служби безпеки України», тощо. Водночас на сайті Верховної Ради України у розділі «Законодавство України» розміщено недостовірну інформацію про те, ніби зазначені норми є діючими.

Згадані обставини підтверджують протиправний характер дій Верховної Ради України і не підлягають доказуванню відповідно до ч. 2 ст. 72 КАСУ, оскільки вони є загальновідомими. Кожен бажаючий може переконатися у наданні Верховною Радою України недостовірної інформації на офіційному веб-сайті за адресою http://zakon.rada.gov.ua/go

Також загальновідомо, що Міністр юстиції України О. Лукаш публічно підтвердила, що норми про наклеп, екстремістську діяльність, тощо – не діють.

В зв’язку з викладеним, на підставі ст. ст. 19, 34 Конституції України, ст. 3 Регламенту Верховної Ради України, ст. 2 Закону України «Про інформацію»

 

ПРОШУ:

 

1) Визнати протиправними такі дії Верховної Ради України:

– розміщення на сайті Верховної Ради України у розділі «Законодавство України» недостовірної інформації про те, ніби діючими нормами Кримінального кодексу України є статті «Наклеп», «Екстремістська діяльність»;

– розміщення на сайті Верховної Ради України у розділі «Законодавство України» недостовірної інформації про те, ніби діючою нормою Кодексу України про адміністративні правопорушення є стаття «Невиконання законних вимог посадових осіб Служби безпеки України».

 

2) Зобов’язати Верховну Раду України вчинити певні дії, а саме, привести у відповідність до Закону України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» (№ 732-VII від 28 січня 2014 року) зміст розділу «Законодавство України» на сайті Верховної Ради України http://zakon.rada.gov.ua/go , зокрема:

– вилучити з тексту Кримінального кодексу України, опублікованого на сайті Верховної Ради України у розділі «Законодавство України», статті «Наклеп», «Екстремістська діяльність»;

– вилучити з тексту Кодексу України про адміністративні правопорушення, опублікованого на сайті Верховної Ради України у розділі «Законодавство України», статтю «Невиконання законних вимог посадових осіб Служби безпеки України».

 

 

06.02.2014 р.

 

Перелік документів та інших матеріалів, що додаються:

–        Копія довіреності, що підтверджує повноваження представника позивача.

–        Квитанція про сплату судового збору.

–        Копія позовної заяви з додатками для відповідача.